עמוד הבית
>
תקנון - תנאי שימוש/מדיניות פרטיות
תקנון - תנאי שימוש
א. מבוא

המאגר אתרי צילום בע"מ ח.פ. 514469212 (להלן: "החברה" ו/או "המאגר") היא הבעלים והמפעילה של אתר "המאגר" (www.________________________________) (להלן: "האתר"). המאגר מספקת פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת למשתמשים באתר לפרסם לוקיישנים כאתרי צילום ואירועים. באתר קיים ממשק למציאת לוקיישנים שישמשו כאתר צילום ואירועים. לאחר מציאת נכס מתאים ו/או פוטנציאלי יוכל הגולש לצפות בכל התמונות של אותו אתר על ידי מילוי טופס ההזמנה, או דמי מנוי שנתיים לפתיחת הצפייה בכל הלוקיישנים לשנה שלמה.
אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו.

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים. במסגרת תנאי שימוש אלו:
משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה1. .

"משתמש רשום" – משתמש אשר נרשם כחבר באתר ו/או מילא פרופיל ורשאי להשתמש בשירותים.

"מפרסם" – משתמש רשום שפועל באתר על מנת להעלות נכס ולפרסמו.

"מחפש" – משתמש רשום שפועל באתר על מנת למצוא נכס.

"החברה" – לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה וכל מי מטעמה.

"תוכן משתמשים רשומים" – כל תוכן אשר הועלה לאתר על ידי המשתמש הרשום לרבות תמונתו, מודעות ופרטים אישיים.

"אמצעי פרסום" – פרסום מודעות, קידום למודעות ו/או כל תוכן המועלה על ידי המשתמש הרשום ו/או הלקוח העסקי כאמור להלן.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

מדיניות פרטיות

מאחר והמאגר אתרי צילום בע"מ ח.פ. 514469212 (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

Terms of Use

HAMAAGAR LOCATION LIBARY LTD. (“HAMAAGAR”) welcomes you to its website. We provide you access to our tools and services (our “Services”) through our website located at www.locations.adapt-web.com (the “Site”) subject to these Terms of Use, which may be updated by HAMAAGAR from time to time without notice to you.

By browsing the public areas of the Site or by accessing and using our Services, you acknowledge that you have read, understood, and unconditionally agree to be legally bound by the terms and conditions of these Terms of Use and the Privacy Policy, which is hereby incorporated by reference (collectively, this “Agreement”), and of which terms and conditions are of binding effect on you. In case you do not agree to the terms and conditions of these Terms of Use , you will not be permitted to use the Site and the Services offered on the Site.

Capitalized terms not defined in these Terms of Use shall have the meaning set forth in our Privacy Policy.

1. DESCRIPTION AND USE OF SPLACER

We provide Visitors and Registered Users with access to the Site as described below.

Visitors. Visitors, as the term implies, are people who do not register with us, but want to explore the Site. No login is required for Visitors. Visitors can: (i) view all content and access all publicly-available features and functionality on the Site; (ii) subscribe to HAMAAGAR communications, alerts, and other notifications; and (iii) contact us.